วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2554

เจาะเลือดและขึ้นทะเบียนแพะ

13 ตุลาคม 2554 ดำเนินการทำทะเบียนพร้อมติดหมายเลขทะเบียนสัตว์และเจาะเลือดแพะ จำนวน 84 ตัว เพื่อทดสอบโรคแท้งติดต่อโดยเป็นขั้นตอนการสร้างมาตรฐานฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อของแพะ ที่เป็นโรคสัตว์ติดคนชนิดหนึ่ง ณ มุสลิมฟาร์ม หมู่ที 1 ตำบลแม่นะ อ.เชียงดาว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น