วันเสาร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2553

เก็บซีรั่มและทำเครื่องหมายโค

24 กันยายน 2553 เจาะเลือดเก็บซีรั่มและทำเครื่องหมายประจำตัว เพื่อตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ และตามโครงการจัดระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ(NID) ณ หมู่ที่ 4 บ้านแม่ข้อน ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว