วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ทำประวัติและตรวจโรคม้า

26 พฤษภาคม 2554 เจาะเลือดเพิ่มเก็บซีรั่มส่งตรวจโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว พร้อมทำทะเบียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น