วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

ทำประวัติและตรวจโรคม้า 2555

26 กันยายน 2555 เก็บตัวอย่างโดยเจาะเลือดเพื่อส่งซีรั่มตรวจโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า ของตำบลเมืองงาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น